Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

» Hotel Golf Resort Marriott’s Son Antem – Mallorca

Ítem d’inspecció: avaluació de la resposta d’aïllament acústic que ofereixen els paramentsconstructius delimitadors de les diferents habitacions d’un establiment turístic. anàlisi i diagnòsi de la problemàtica existent envers l’adequació a la legislació vigent.

Peticionari: Orenol S.A.

Data: marzo 2005

» Centre universitàri Alberta Jimenez - Palma

Ítem d’inspecció: informe tècnic d’inspecció sonomètrica avaluatoria de l’aïllament que ofereixen els paraments constructius verticals separadors d’aules d’una escola universitària.

Peticionari: Departament d’arquitectura del Govern de les Illes Balears

Data: septiembre 2006

» Conselleria d’economia, hisenda i innovació del Govern de les Illes Balears

Ítem d’inspecció: avaluació dels nivells sonors susceptibles de ser generats per les instal·lacions de climatització del edifici de la conselleria envers el seu entorn.

Peticionari: Conselleria d’hisenda del Govern de les Illes Balears

Data: agosto 2006

» Hotel Casanova Barcelona - Rafael hoteles

Ítem d’inspecció: avaluació de l’aïllament acústic a soroll aeri de façanes, entre locals, mesurat “in situ” a diferents habitacions i dels nivells susceptibles de ser generats per les instal·lacions del Hotel Casanova de Rafael Hoteles.

Peticionari: Construcciones Reyal S.A.

Data: 2006-2007

» Centre de dia per a persones discapacitades del c/ Joan Crespí de Palma de Mallorca

Ítem d’inspecció: nivells sonors susceptibles de ser generats per les instal·lacions de climatització d’un edifici assistencial, centre de dia per a persones amb discapacitats, envers els habitatges propers.

Peticionari: Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de Mallorca

Data: febrero 2009

» Centre d’investigació, docència, documentació i divulgació de relacions internacionals, i desenvolupament (CIDOB) de Barcelona

Ítem d’inspecció: informe tècnic d’inspecció sonomètrica del sistema de climatització de l’edifici on s’ubica el centre d’investigació, docència, documentació i divulgació de relacions internacionals, i desenvolupament (CIDOB)

Peticionari: Serom

Data: octubre 2005

» Casa cultura Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Ítem d’inspecció: avaluació del nivells sonors susceptibles de ser generats per les instal·lacions de climatització de la fase d’ampliació de la casa de cultura de sant cugat del vallès envers el seu entorn.

Peticionari: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Data: agosto 2008

» Residència Universitària Bartomeu Rosselló – Pòrcel i poliesportiu del campus de la Universitat de les Illes Balears.

Evaluació del impacte de contaminació acústica de les activitats i instal·lacions de la residència Universitària Bartomeu Rosselló - Pòrcel i poliesportiu del campus universitari de la UIB.

Peticionari: Universitat de les Illes Balears

» Avaluació en edificació (assaigs normalitzats UNE en ISO 140 - 4,5,7-UNE en ISO 3382).

Avaluació de la resposta d’aïllament acústic que ofereixen els paraments constructius delimitadors de l’edificació, segons els assajos normalitzats i avaluació de resposta acústica de totes les seves instalacions envers al propi edifici i al seu entorn.

Ítem d’inspecció: promoció d’habitatges adossats a Bellver de la Cerdanya - Catalunya

Peticionari: Grup Inbesòs, S.A.

Data: 2007

Ítem d’inspecció: edificis d’habitatges plurifamiliars

  • Barcelona Sants – Hostafrancs
  • Sant Adrià dels Besòs
  • Barcelona – Bellesguard
  • Sant Cugat del Vallès – Ca’n Cabassa

Peticionari: Grup Inbesòs, S.A.

Data:2006, 2007

Ítem d’inspecció: edificis d’habitatges plurifamiliars, Palma – c/s. Moragues

Peticionari: Construcciones Llull Sastre S.A.

Data: 2007

Ítem d’inspecció: edificis d’habitatges plurifamiliars , Palma – c/Salvador Dalí

Peticionari: Fadesa Inmobiliaria S.A.

Data: 2007

Ítem d’inspecció: edificis d’habitatges plurifamiliars, Palma – Son Puig

Peticionari: Layetana Son Puig S.L., Inmobiliaria Layetana

Data: 2008

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK