Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

» Mapes de renou de infraestructures i instal·lacions, modelitzacions especials, mapes estratègics de renou.

Zona d’infraestructures industrials i de serveis dels municipis de Palma, Bunyola i Marratxí a l’illa de Mallorca.

Avaluació ambiental de les instal·lacions i infraestructures existents a la principal zona industrial i de serveis dels municipis de Palma, Bunyola i Marratxí a l’illa de Mallorca. Generació del mapa de renou de l’àrea.

Data: 2007

Peticionari: Tirme S.A. (Mallorca)

» Avaluació ambiental d’ impacte de contaminació acústica d’una planta integral incineradora de residus sòlids urbans, respecte el seu entorn.

Mapa del traçat isofònic amb els nivells generats per el desenvolupament de l’activitat de la planta envers al seu entorn.

Data: 2006 - 2007

Peticionari: Remesa - Ciudad Autónoma de Melilla

» Central tèrmica de generación elèctrica Gesa Endesa Eivissa

Avaluació ambiental d’immissió sonora exterior de l’entorn circumdant de la central tèrmica d’eivissa, modelització sonora de la central tèrmica d’eivissa a partir dels resultats obtinguts en la inspecció sonomètrica. predicció de resposta acustica amb discriminació del soroll ambiental. elaboració dels diferents mapes de renou en funció de l’activitat.

Data: 2008 - 2009

Peticionari: Gesa - Endesa

 Gesa Endesa Eivissa

» Modelització predictiva de resposta sonora d’un futur parc eòlic, Terra Alta – Tarragona – Catalunya.

Estudi tècnic de predicció de nivells sonors susceptibles d’esser generats per la implantació d’un parc eòlic respecte a un allotjament rural.

Peticionari: Neo energía (Bon Vent Vilalba S.L. i Bon Vent Corbera S.L.)

Data: 2009

» Caracterització sonora i generació del mapa estretègic de renou com a eina de gestió d’un planejament urbanístic.
Reforma integral de la Platja de Palma.

Campanya sonomètrica per a l’avaluació ambiental d’obtenció dels indicadors de nivell sonors (ld, le, ln) presents en tota l’àrea d’estudi (1.000 ha) de la platja de Palma, planificada estratègicament per una millor discriminació dels diferents agents generadors de renou.

Modelització del traçat isofònic resultant, amb la casuística avaluada, mitjançant la simulació en 3d. generació dels diferents mapes de renou, amb validació del mètode, per a que constitueixi una eficaç eina de gestió de la contaminació acústica en el projecte de reforma integral de la platja de Palma.

Informe de diagnosis, analisis i conclusió de la realitat acústica del territori. establiment de les directrius viables per als plans d’actuació. presentació audiovisual de la modelització.

Peticionari: Consorci de la Platja de Palma.

Data: agosto 2009

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK