Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

» Estudi de la patologia de la rosassa major de la Seu, catedral de Ciutat de Mallorca

Estudi i anàlisi del comportament dels vitralls de la rosassa major de la seu, envers a l’acció d’una alteració acústica, com a simulació de la pressió sonora exercida en un espectacle piromusical efectuat a les immediacions, intentant així determinar les possibles causes d’afecció de la seva integritat estructural.

Modelització acústica de la incidència sonora exercida sobre el conjunt històric i patrimonial de la seu de Mallorca. recomenacions i protocols d’actuació de a futurs esdeveniments i espectacles.

Peticionari: Consell Insular de Mallorca - direcció Gral. de Patrimoni

Data: 2008

» Avaluació sonomètrica per a l’autorització de l’espectacle pirotècnic Atiarfoc 2009 enmarcat dins les festes de Sant Sebastià de Palma.

Peticionari: Consell Insular de Mallorca - Direcció gral. de Patrimoni

Data: enero 2009

» Avaluació de les instal·lacions dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles a l’illa de Mallorca.

  • Palma – Son Castelló, Son Oms
  • Manacor
  • Inca

Ítem d’inspecció: assaig sonomètric per tal de determinar el valor de desviació del mètode avaluador, utilitzat en un recinte destinat a la inspecció sonomètrica de vehicles envers a l’aplicació anàloga en camp lliure.

Peticionari: General de servicios ITV S.A.

Data: 2008, 2009

» Informe d’avaluació d’una problemàtica de renou associada a l’activitat d’oci nocturn en el centre del nucli urbà de Manacor per a la interposició d’una demanda davant dels tribunals de justícia.

Certificat tècnic d’inspecció sonomètrica avaluadora dels nivells d’immissió sonora interior a registrar en diferents habitatges afectats per l’activitat nocturna generada i associada a l’oferta de locals d’oci ubicats al centre del nucli urbà de manacor.

Peticionari: veïns del centro de Manacor

Data: maig 2008

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK