Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

» Acreditació

AVALUA té implantat un Sistema de Qualitat conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004 “Criteris generals per al funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen la inspecció”, vigent fins el mes d'abril de 2011. A partir d'aquesta data, amb el canvi d'esquema d'acreditació d'ENAC, les Entitats d'Inspecció passen esser Laboratoris d'Assaig en base a la norma UNE –EN ISO/IEC 17025: 2005 “Criteris generals per a l’acreditació dels laboratoris d’assaig i calibratge”.

Aquest Sistema de Qualitat intern ha estat auditat i avaluat per l’Òrgan suprem de reconeixement de competència, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) atorgant a AVALUA el segell acreditatiu d’inspecció amb nº 887/LE1774

per a visualitzar els documents l'abast de l'acreditació

faci clic aquí »

Aquesta acreditació suposa:

  • Reconeixement internacional de la competència tècnica d’AVALUA per part d’un organisme independent i competent.
  • Ofereix la garantia de que el personal, l’instrumental i la normativa internacional emprada, han estat avaluats i certificats per un exigent control de qualitat independent.
  • Constitueix un tret diferenciador en el mercat, garantia d’integritat i competència.
Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK