Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

Codi tècnic d'edificació

El nou Codi Tècnic de l’Edificació amb el Document Bàsic DB-HR de protecció enfront del renou, ja està completament desplegat normativament, amb la seva publicació al BOE el passat 23 d’abril, per a assolir els objectius de qualitat acústica en l’edificació nova i rehabilitació, que inicialment va establir la Llei 37/2003 del renou.

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK