Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

Rosassa Major de la Seu, Catedral de Ciutat de Mallorca

Estudi i anàlisi del comportament dels vitralls de la rosassa major de la seu, envers a l’acció d’una alteració acústica, com a simulació de la pressió sonora exercida en un espectacle piromusical efectuat a les immediacions, intentant així determinar les possibles causes d’afecció de la seva integritat estructural.

Modelització acústica de la incidència sonora exercida sobre el conjunt històric i patrimonial de la seu de mallorca.

Recomenacions i protocols d’actuació per a futurs esdeveniments i espectacles.

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK