Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

DIR up&down

AVALUA certifica els nivells d’immissió sonora de l’activitat del Centre de Fitness més exclusiu de Barcelona, el DIR up&down. Aquest mes de febrer, s’ha procedit a avaluar la immissió sonora susceptible d’esser generada per l’activitat de les instal·lacions i equipaments del nou centre esportiu de DIR a Barcelona, com a requisit indispensable de compliment per a la llicència d’activitat i funcionament.

DIR up&down compta amb unes extraordinàries instal·lacions que podeu visualitzar-les amb el Tour virtual 360º

AVALUA certifica los niveles de inmisión sonora de la activitat del Centro de Fitness más exclusivo de Barcelona, el DIR up&down.

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK