Cerrar
Test.pdf

Introduce tu email a continuación y te enviaremos un enlace de descarga.

Avaluacions sonomètriques i vibratòries
Laboratori d’Assaig segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Entitat d’Inspecció segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004

Entidad Nacional de Acreditación

MAPA ESTRATÈGIC DE SOROLL DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA BV-2002 QUE TRAVESSA ELS MUNICIPIS DE SANT VICENÇ DELS HORTS, SANTA COLOMA DE CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT

La Diputació de Barcelona va adjudicar la primera fase d’avaluació de les principals infrastructures viàries a AVALUA, conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i Axioma, per a determinar de la servitud acústica de les principals infraestructures viaries de Barcelona, amb l’elaboració dels Mapes Estratègics de Soroll i Plans d’acció correctius.

AVALUA presenta el mes d’abril de 2011 el: MAPA ESTRATÈGIC DE SOROLL DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA BV-2002 QUE TRAVESSA ELS MUNICIPIS DE SANT VICENÇ DELS HORTS, SANTA COLOMA DE CERVELLÓ I SANT BOI DE LLOBREGAT.

Acustica Industrial
AVALUA - Marca registrada
Diseño web - MONOK