Acreditació. Sistema de qualitat ISO 17025:

AVALUA té implantat un Sistema de Qualitat conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017 “Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibració”.

L’inici d’AVALUA fou com a Entitat d’Inspecció, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004 “Criteris generals per al funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen la inspecció” que fou vigent fins al mes d’abril de 2011.

A partir d’aquesta data, amb el canvi d’esquema d’acreditació d’ENAC, les Entitats d’Inspecció passen a ser Laboratoris d’Assaig en base a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 “Criteris generals per a l’acreditació dels laboratoris d’assaig i calibratge”.

A partir del 2019, amb l’actualització de la norma a la UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017 “Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibració”, AVALUA, s’ha adaptat a aquesta. A més, amb aquesta actualització, ja fa referència de forma explicita a la ISO 9001, com a referència pel sistema de gestió i garantia de la qualitat.

Aquest Sistema de Qualitat intern ha estat auditat i avaluat per l’Òrgan suprem de reconeixement de competència, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) atorgant a AVALUA el segell acreditatiu d’inspecció amb nº 887/LE1774.

Aquesta acreditació suposa:

Reconeixement  internacional de la competència tècnica d’AVALUA  per part  d’un organisme independent i competent.

Ofereix la garantia que el laboratori ha estat avaluat i acreditat mitjançant un exigent control de qualitat independent.

El personal i instrumental ha estat degudament qualificat en el sistema de gestió que té implantat el laboratori.

Constitueix un fet diferenciador en el mercat, garantia d’integritat i  competència.

Aquesta es pot consultar a través del portal ENAC en el següent enllaç.

Aquesta acreditació suposa:

MUNDO-ojp4jpwq4yt5lkrygxpvelxrmjxzus52kue08vnk6g

Reconeixement internacional de la competència tècnica d’AVALUA per part d’un organisme independent i competent.

PERSONA-ojp4joyvy4rv9ytbmfb8u46b162mn31c8pqirloyco

Ofereix la garantia de que el personal, l’instrumental i la normativa internacional emprada, han estat avaluats i certificats per un exigent control de qualitat independent.

GRAFIC-ojp4jrseimvq8sp85yj4jlgotboqa6cj93oz7fkru0

Constitueix un tret diferenciador en el mercat, garantia d’integritat i competència.