Responsabilitat social i corporativa. Actuació pública.

AVALUA, a través de l’activitat del seu fundador, fou pionera en el camp de l’enginyeria acústica a les Illes Balears. Des de la visió local, la seva actuació s’ha fet extensiva fins a l’àmbit internacional, en disseny i tecnologia mallorquina.

L’ecosistema illenc és un camp de treball ideal per analitzar la resposta de la societat, contribuint a la seva evolució i millora. Per això cal fer molta pedagogia dels valors que la sustenten. Les nostres energies han de poder cristal·litzar fent efectiva dita evolució, per tant, formació, divulgació, conscienciació i implantació de les figures normatives que permetin regular la convivència i la cohabitació són aspectes inherents a la nostra tasca que també desenvolupem altruistament en molts d’àmbits. Aquesta és la nostra veritable i efectiva responsabilitat social i corporativa.

Un dels principals avantatges competitius d’AVALUA és que hem pogut viure i desenvolupar amb primera persona tot el procés de desplegament normatiu envers a la regulació de la contaminació acústica.

Hem participat en:

2002 Participació en tot el procés d’implantació legislativa en matèria de soroll, ja que la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ens va encarregar l’anàlisi i al·legació de l’esborrany de la Ley 37/2003 del Ruido.

2006 Anàlisi i al·legació de l’esborrany de la Llei 1/2007 Contra la Contaminació Acústica de les Illes Balears, en el seu tràmit de discussió dins Comissió Parlamentària del Govern de les Illes Balears. Modificació tècnica del text legislatiu final.

Membre de la Comissió Tècnica d’Anàlisi Normatiu constituïda pel Departament d’Activitats Classificades i Espectacles de la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears

2018 Redacció de l’Ordenança Municipal de Regulació i Gestió Acústica del Municipi de Felanitx, pendent d’aprovació.

Des d’AVALUA hem impartit docència i formacions específiques, així com participació en congressos i ponències especialitzades com:

2018 participació en el debat de Rehabilitació Hotelera, a la trobada de proveïdors Hosteltur Balears 2018. Presents també a “Encuentros proveedores Hosteltur” 2019.

2018, 8 de juny, conferència i debat: Aeroport, fàbrica de renous. Al Casal de Barri del Coll d’en Rabassa. Promogut per l’Associació de Veïns.

II Congrés d’Acústica de Catalunya: Acusticat. mNACTEC – Terrassa, 25 i 26 d’Abril de 2018
Títol del dilema: « Sa Gerreria, respectar per a conviure. Transformació d’hàbits acústics.» Veure vídeo

Projecte pilot de la Defensora de la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma per a la millora qualitativa de les condicions acústiques amb l’objectiu de garantir la correcta convivència i cohabitació d’usos en el barri històric de Sa Gerreria, mitjançant una acurada diagnosis i monitorització en continu, facilitant la democratització de la informació i permetent establir els mecanismes necessaris per a la transformació i integració social dels bons hàbits acústics.

2019, 26 d’octubre, Conferència a L’Escola de ciències i lletres Kalcudoku per l’edició de la First Lego League-CITY SHAPER.

2018, 7 de març, I Jornades Tècniques IES Politècnic de Palma. Gestió Acústica dels Espais Oberts.

2014, 9 de maig, Jornades de Sensibilització Sobre el Soroll a Maó, Menorca

2012 Mòdul d’Acústica Ambiental en el Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental, títol propi de postgrau com Expert Universitari en Canvi Climàtic, Contaminació Atmosfèrica i Renous de la Universitat de les Illes Balears.
Màster de la UIB a través de la FUEIB i cofinançat per TIRME.

2010 Jornada Tècnica sobre el Codi Tècnic de l’Edificació respecte al Document Bàsic de protecció enfront del soroll, en el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Menorca

III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana: Tecnologia, Territori i Societat. Universitat de les Illes Balears – Palma, 4, 5 i 6 de desembre de 2008
Títol de la ponència: «La necessitat de comptar amb unes acurades i eficients eines de gestió de la contaminació acústica. Conseqüències tècniques, econòmiques i socials.».

2008 Jornada tècnica, Acústica Ambiental i Arquitectònica, en el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears.

2008 Jornada tècnica, Acústica Ambiental i Arquitectònica, en el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears

2008, 8 de febrer, conferència: Desenvolupament Acústicament Sostenible, l’eficient gestió del renou i les seves repercussions econòmiques, per a administracions, entitats bancàries, promotors, constructors i altres agents implicats.

Docència continuada, des de 1999, impartida al Màster de Qualitat i Gestió Empresarial del Medi ambient de la Càtedra Sa Nostra ‐ UNESCO. Universitat de les Illes Balears.

Cursos de formació específica en acústica dirigits a professorat de Formació Professional per la Conselleria de Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Direcció de projectes conjunt final de carrera d’estudiants de la Universitat de les illes Balears i de la Universitat de Granada.

Assessorament tècnic per a diferents entitats i associacions, de forma filantròpica, com:

Federació d’Associacions de Veïns de Palma

Defensora de la Ciutadania de Palma. Veure document