Servei de consultoria i assessorament tècnic-jurídic

Servei en l’àmbit d’actuació judicial i docent. Participació y redacció de documents normatius. Disseny d’instruments de gestió acústica i de plans d’actuació municipals i supramunicipals.

Servei de consultoria i assessorament tècnic-jurídic​

L’haver pogut participar en tot el desplegament normatiu, tan a nivell estatal, autonòmic o local, ens ha permès operar amb una àmplia òptica d’actuació. Aquest bagatge, constitueix un dels nostres principals avantatges competitius. Ens permet analitzar profundament qualsevol problemàtica envers a la contaminació i gestió acústica.

Així, hem hagut d’abordar innovadors reptes que ens han permès, en molts casos, una pionera i acurada perspectiva d’enfocament que ens ha facilitat l’exitosa resolució de les situacions plantejades. Els requeriments tan en àmbit judicial com en el de consultoria, inspecció i avaluació per encàrrec de l’administració pública, són constants i han assentat precedent i doctrina.

El reconeixement d’acreditació ENAC, ens ha permès exercir des de fa dècades, com a Pèrits judicials acreditats en matèria de contaminació acústica inscrits al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Litigis de ressò internacional com per exemple el de la demanda penal a la pianista Laia Martín que arribà fins el Tribunal Suprem espanyol i que establí jurisprudència, facilitant a partir de llavors que cap músic pogués ser demandat penalment per aquesta via. Fou una de les nostres intervencions que més ens han satisfet professionalment i humanament, al poder posar de manifest la cabdal importància de la prova tècnica. Més quan el que està en joc és la petició de privació de llibertat (7,5 anys de presó per l’encausada i 7,5 anys també pels seus pares en haver-li pagat la carrera de piano). Poder demostrar, gràcies sobretot al fi mestratge jurídic del company advocat Marc Molins,  després de més de 10 anys d’amenaça de condemna, que tota denúncia careixia de fonament i fins i tot es basava en informes falsejats, al final del trajecte és més que reconfortant i posa a la justícia en el lloc que li pertoca.

Conseqüentment com a tècnics experts, ens pertoca ser hàbils analitzadors i gestors de la posada en pràctica dels instruments normatius, en col·laboració amb l’administració pública, com a garants en vetllar i garantir el compliment normatiu. Com a societat ens hem dotat d’aquests instruments reguladors plantejats des de dos pilars essencials: el de garantir la convivència i el de desenvolupar la compatibilització i la cohabitació d’usos, que permetin un harmònic enteniment, on el respecte ha de ser sempre el vector clau.

Així tan ens pertoca atendre i defensar a ciutadans afectats com a activitats, que sempre han de saber operar dins dels marcs normatius com a garantia de bon i correcte funcionament. Els ciutadans tenen tot el dret al descans i a un ambient sonor saludable. Així com les activitats i infraestructures tenen tot el dret a funcionar sempre i quan respectin els valors d’immissió sonora normativament establerts. Per assolir aquest objectiu, és indispensable que tots apliquem les eines d’avaluació i gestió de forma precisa, idèntica i sense interpretacions que les desvirtuïn, ja que de no ser així, totes les parts hi surten perdent i la societat en conjunt també.

Testimoni