L’ Ajuntament de Ciutadella de Menorca, condemnat per no protegir els veïns enfront del renou il·legal de l’oci nocturn

Ciutadella, 7 de juliol de 2023.

El Jutjat contenciós administratiu número 2 de Palma ha condemnat l’Ajuntament de Ciutadella a protegir els veïns enfront del renou, en estimar que s’ha vulnerat el seu dret a la inviolabilitat dels seus domicilis per la inactivitat municipal. Aplica el Jutjat la consolidada doctrina de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Illes Balears i del Tribunal Europeu de Drets Humans.

La Sentència, que ja és ferma, obligarà l’Ajuntament, com li exigeix la Llei, a inspeccionar i controlar les activitats d’oci nocturn del Pla, d’una banda. Per una altra, haurà d’exigir a qualsevol d’elles que tingui “terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure per a entreteniment i oci” un “certificat amb estudi acústic que garanteixi el compliment de les exigències establertes en la Llei”.

La reclamació dels veïns, part del conjunt d’afectats per renou, que es transmet tant per via aèria com de manera estructural a causa del terreny rocós, posava de manifest que les denúncies per la situació s’havien realitzat “en innombrables ocasions, des de fa, almenys, vint-i-cinc anys (25)” segons es va acreditar amb un dossier que va ser aportat com a prova.

La Fiscalia d’Illes Balears va sol·licitar l’estimació de la petició dels demandants, fent-se eco en el seu informe davant el Jutjat d’algunes de les circumstàncies que van ser posades de manifest durant la tramitació del procediment: la “no realització de controls acústics, utilització de sistemes sonomètrics desfasats (en referència al recentment instal·lat, aquest mateix any, “sistema de control d’emissions”), encàrrec del control acústic a la Policia Local sense dotar a aquesta dels sistemes de control oportuns, etc.,” són per a la Fiscalia determinants.

Que la situació actual no hagi canviat de moment acredita, segons el parer dels demandants, la realitat del que han vingut denunciant aquests anys i van posar de manifest en les seves conclusions davant el Jutjat: “zero (0) mesuraments a activitats en més de vint (20) anys” i cap expedient per superació dels límits de renou contra aquestes mateixes activitats.

Amb la Sentència, els veïns consideren evident que l’escenari ha canviat i que l’obligació legal genèrica s’ha convertit ja en una obligació de compliment d’un mandat judicial. Anuncien que després del transcurs del període de compliment voluntari de la Sentència sol·licitaran l’execució forçosa si l’Ajuntament no actua conforme als termes exigits. Arribaran, anuncien, fins al final en l’exigència de responsabilitats. Després de més de dues dècades de renou il·legal, volen poder descansar i viure normalment sense més tolerància que aquella que els imposin les lleis, el compliment de les quals duen dècades demanant per les bones, sense èxit. Fins ara. Els veïns han dit ja basta i la Justícia els ha donat la raó.

AVALUA: Una sentència que condemna a l’Ajuntament de Ciutadella per inactivitat front l’afecció sonora als veïns durant més de 25 anys.

La prova tècnica d’avaluació i diagnosi realitzada per AVALUA durant aquests dos darrers estius ha estat ben concloent com així ho va destacar la fiscalia.

Ara, per imperatiu legal, cal que l’Ajuntament reguli totes les activitats d’oci nocturn que il·legalment operen en el Pla de Sant Joan de Ciutadella per tal de garantir la convivència i la cohabitació d’usos.

En pocs mesos l’acció jurídica de l’advocat Francisco Ojuelos www.fojuelos.com junt a la tècnica de l’enginyeria acústica acreditada ENAC d’AVALUA www.avalua.eu, argumentant la vulneració dels Drets Fonamentals dels veïns, han pogut propiciar aquesta favorable resolució. Ara toca l’acció executiva de l’administració local. Entre tots garantirem el descans i l’adequada convivència. Som-hi!

Entrevista a Francisco Ojuelos sobre la sentència als Dematins de IB3 TV: