DRET AL SILENCI. EINES JURÍDICO-TÈCNIQUES FRONT EL RENOU.

Francisco José Ojuelos Gómez, advocat (www.fojuelos.com): Tinc l’honor i el plaer d’anunciar la publicació de l’obra Derecho al silencio (Herramientas jurídico-técnicas frente al ruido), co-escrit amb Bartomeu Rosselló i Boeres, amic i enginyer en acústica. El llibre condensa l’experiència professional d’un enginyer en acústica i un advocat que porten més d’una dècada col·laborant en l’edificació del Dret contra la contaminació acústica. Anys d’experiència professional amb la intenció d’oferir una pràctica eina que no eludeix l’anàlisi teòric de les normes i la jurisprudència que és necessària per a oferir l’ample òptica al respecte. A partir d’un assumpte real com a guia discursiva, l’objecte central és el d’esbossar el “Dret al silenci”, concepte que pretén sintetitzar la rellevància que sobre la normativa de contaminació acústica té el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili i les possibilitats que es despleguen a la seva empara.

En definitiva, és un instrument jurídic amb fonaments tècnics que permetran aprofundir en la matèria a qui ja s’hagi acostat a ella o completar una visió detallada a qui no ho hagi fet. A partir de la defensa contra el renou sofert en el domicili, seran tractades qüestions essencials al seu voltant amb l’objectiu de descobrir un plantejament de funcionament respectuós amb l’ordenament jurídic. Permetre la comptabilització y la cohabitació d’usos, de la ma dels mitjans tècnics i humans i de la transparència que n’és essencial. Als autors, aquests conjunts de sabers els hi sembla un tresor; esperem que al lector també.

https://editorialamarante.es/libros/tecnicos-y-consulta/derecho-al-silencio-herramientas-juridico-tecnicas-frente-al-ruido

Feu un comentari