FULL METAL HOLIDAY, el festival a MALLORCA

La nostra responsabilitat i rigor professional ens obliga a assumir els reptes més complexos. Per això amb la problemàtica del renou, com a enginyers, no podem prendre partit sinó que hem d’oferir la nostra tècnica i experiència donant solucions a cada cas. Així, la nostra actuació sempre es realitza en base a l’observança normativa. Única manera de dirimir qualsevol conflicte.

Tan ens pertoca atendre i defensar a ciutadans afectats com a activitats, que sempre han de saber operar dins dels marcs normatius com a garantia de bon i correcte funcionament. Els ciutadans tenen tot el dret al descans i a un ambient sonor saludable. Així com les activitats i infraestructures tenen tot el dret a funcionar sempre i quan respectin els valors d’immissió sonora normativament establerts. Per assolir aquest objectiu, és indispensable que tots apliquem les eines d’avaluació i gestió de forma precisa, idèntica i sense interpretacions que les desvirtuïn, ja que de no ser així, totes les parts hi surten perdent i la societat en conjunt també.

Avui volem exposar-vos un cas paradigmàtic. Un festival de Heavy Metal que es realitza des de fa dos anys a Mallorca, el Full Metal Holiday. L’emplaçament triat de concert és l’hotel Iberostar Cala Barca de Santanyí. Ubicat en un magnífic entorn natural, a tocar de la cala de la Barca Trencada, al costat del Parc Natural de Mondragó i al mig d’un context d’urbanització llindant amb ús residencial.

Tota una setmana de concerts en el complex turístic que suposa l’avançada pel principal Festival de Heavy Metal d’Europa, el de Wacken, a Alemanya, al estat federat de Schleswig-Holstein.  Els promotors d’aquest festival, aprofiten l’estada a Mallorca, en la tardor, per a perfilar el gran festival del següent estiu.

Conjugar els interessos de les diferents parts implicades; el del correcte funcionament de l’activitat per part dels promotors del festival i del complex turístic, així com també del descans dels veïns de l’entorn, com de l’administració local, encarregada de vetllar pel compliment normatiu, sols pot garantir-se mitjançant un acurat plantejament tècnic amb una vigilància, control i gestió en continu. Tot junt i en base a la necessària voluntat de totes les parts, a respectar-se. Fita que si tenim la eina que permeti objectivar qüestions tan subjectives ens facilita el consens.

Calen eines eficaces i eficients per a gestionar aquests esdeveniments sonors envers i amb respecte a l’establert normativament. Des de AVALUA volem posar la tecnologia del S.XXI al servei de la societat, per això hem desenvolupat una potent plataforma de Monitorització Sonomètrica per a la gestió, control i vigilància en continu que hem anomenat com SiMSo. Aquesta ens permet resoldre qüestions tan delicades com la del festival exposat, amb total i absoluta normalitat de desenvolupament i cohabitació en l’entorn. Més informació aquí.